Switch language to Nederlands Switch language to English

Privacy verklaring

The House of Contact Centers doet er alles aan om je privacy te beschermen. Lees deze privacy verklaring, ze is van kracht wanneer je een The House of Contact Centers-account hebt aangemaakt. 

1) Als gebruiker of lid van The House of Contact Centers stem je er in toe dat je registratiegegevens zullen worden gehouden en verwerkt door de eigenaars van deze site. De eigenaar van deze site is de bvba Gybels & Partners met maatschappelijke zetel te Reepkenslei 56, 2550 Kontich. 

2) Je hebt, zoals voorzien door de wet van 8 december 1992, altijd het recht jouw persoonlijke gegevens op te vragen, te wijzigen alsook te verwijderen.

3) De registratie van je persoonlijke gegevens, nodig voor de goede werking van deze site, was het voorwerp van een aangifte bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

4) The House of Contact Centers gebruikt de gegevens die worden verzameld, om haar diensten aan te kunnen bieden.

5) Mits toestemming kunnen gepersonaliseerde commerciële acties gestuurd worden via e-mail of gsm. 

6) The House of Contact Centers, bvba Gybels & Partnersof haar vertegenwoordigers kunnen de persoonlijke gegevens die niet voor publicatie bestemd zijn, met inbegrip van de gegevens met betrekking tot het gebruik van de dienst, niet aan derden meedelen, behalve in geval van uitdrukkelijke toestemming of nog om te voldoen aan de geldende wetgeving of om de rechten van The House of Contact Centers, haar eigenaars of één of meerdere gebruikers of leden te beschermen. 

7) Bvba Gybels & Partners doet er alles aan om de door jou verstrekte gegevens te beschermen. We gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingstechnologieën en –procedures om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. 

8) Bij The House of Contact Centers worden mogelijk cookies gebruikt om je te kunnen aanmelden bij de The House of Contact Centers-services. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de vaste schijf van de computer wordt geplaatst door de server van de webpagina die je bezoekt. Cookies vergemakkelijken het gebruik van de website en kunnen niet gebruikt worden om programma’s uit te voeren of je computer te besmetten met virussen. 

9) Bvba Gybels & Partners heeft een zéér strikt anti-spam beleid dat, alle manieren die verband houden met de verzending, distributie of bezorging van iedere vorm van ongewenste (commerciële) e-mails (“spam”), ten strengste verbiedt.