Switch language to Nederlands Switch language to English

Contact Center Maturity Assessment (CCMA)

Contactcenters kúnnen waarde bijdragen. De waardedefinitie verschilt voor elke organisatie maar komt overal neer op de combinatie van een set universeel aanvaarde parameters: KPI's en financiële ratio's. The House of Contact Centers ontwikkelde omwille van die noodzakelijke 'waardebepaling' het Contact Center Maturity Assessment. Een methodologie om relatie tussen performantie en waardebijdrage te kunnen becijferen en opvolgen. THoCC heeft zich daarbij ook laten inspireren door ITIL.

Tijdens het assessment worden alle kernprocessen (56) uit het CCOM geëvalueerd: 'to be' versus 'as is'. De verschillen tussen huidige en gewenste performantie zijn de basis van verbeter- en opleidingstrajecten die, indien gewenst, i.s.m. THoCC specialisten kunnen uitgerold worden. De veelzijdigheid en ervaring van de THoCC consultants staan garant voor aantoonbare waardevermeerdering.

Ga naar het assessment